1 February 2018

Spilte inn til regjeringens nye EU-strategi

39273587584_8fa3e44eaa_z

Foto: Norges delegasjon til EU

I forrige uke møtte Stavangerregionens Europakontor Audun Halvorsen, statssekretær i Utenriksdepartementet, for å gi innspill til regjeringens nye strategi for samarbeidet med EU de neste fire årene.

I likhet med KS og de øvrige norske regionkontorene i Brussel la SrE vekt på viktigheten av å sikre god deltakelse i relevante EU-programmer for kommuner, fylkeskommuner, FoU-miljøer og næringsliv. Byer og regioner er økonomiske motorer og det er lokalt at samfunnsutfordringer oppleves og løses. Stavangerregionen vektla behovet for innovasjon og belyste viktige tema som smartby, helse, digitalisering, hav og mat.

Behovet for økt kunnskap om EU og EØS ble også trukket frem som et viktig punkt, spesielt med tanke på at EØS-reglene i all hovedsak iverksettes på lokalt og regionalt nivå – altså i norske kommuner og fylkeskommuner. NOU’en Innenfor & Utenfor fra 2012 slo blant annet fast at kunnskapsnivået om EU og EØS er lavt i Norge, og en kunnskapsheving vil derfor være viktig og nødvendig for å få utnyttet regjeringens nye strategi for samarbeidet med EU best mulig. Les mer om innspillsmøtet på EU-delegasjonen sine nettsider.

Bakgrunn:

Arbeidet med den nye strategien for samarbeidet med EU for perioden frem til 2021 er godt i gang og skal etter planen vedtas i mars. Strategien skal styres av norske interesser og være tydelig forankret i den nye regjeringsplattformen. Viktige mål er å fremme et trygt, fritt, økonomisk sterkt og bærekraftig Europa som samarbeider om felles utfordringer som klima, migrasjon og ressursforvaltning. Strategien skal også følges opp med et årlig arbeidsprogram.

Share