4 March 2019

Spitzenkandidat: Dette er de foreløpige lederkandidatene

Timmermans

Foto: Alexandros Michalidis/Shutterstock

Fram til Lisboatraktaten trådte i kraft i 2009 var det tradisjon at Rådet ble enige om den neste Kommisjonspresidenten. Denne ordningen ble endret med innføringen av artikkel 17(7) i Lisboatraktaten og de politiske grupperingene i Europaparlamentet nominerer nå sine kandidater til Kommisjonspresident. Disse er kjent som “Spitzenkandidater” og de fleste grupperingen har nå nominert sine utvalgte til valget som er 23.-26. mai.

Sist ut i rekken av de som har blitt nominert var Frans Timmermans, som 23. februar ble valgt til Spitzenkandidat for Sosialistpartiet (S&D). Timmermans, er den nåværende første visepresident i den sittende Juncker kommisjonen.

“Det europeiske folkepartiet” (EPP) valgte tidligere i høst tyske Manfred Weber som sin Spitzenkandidat, mens “Gruppen av europeiske konservative og reformister” (ECR) har valgt tsjekkiske Jan Zahradil. Det er forventet at gruppen “Nasjonenes og frihetens Europa” (ENF) vil utnevne Italias innenriksminister Matteo Salvini til deres Spitzenkandidat.

“De europeiske grønne” (EGP/EFA) har valgt en duo for til å bli ny Kommisjonspresident, med tyske Ska Keller og nederlandske Bas Eickhout. En duo har også gruppen “Den forenede europeiske venstrefløy/Nordisk grønne venstre” (GUE/NDL) valgt. Slovenske Violeta Tomic og belgiske Nico Cue er deres utvalgte.

“Alliansen av liberale og demokrater for Europa” (ALDE) har nominert en rekke politikere som skal representere partiet i en transnasjonal valgliste. Listen inneholder en rekke kjente personer, som gruppeleder Guy Verhofstadt, Danmarks kommisjonær Margrethe Vestager, Sveriges kommisjonær Cecilia Malmström og den luxembourgske statsministeren Xavier Bettel. Derimot øker presset mot ALDE, som er den tredje største gruppering i dagens Parlament, om at de skal samle seg bak en kandidat.

Det er ennå uklart om gruppen “Europeisk frihet og direkte demokrati” (EFDD) vil velge en utvalgte Spitzenkandidat.

Bakgrunn

Fram til Lisboatraktaten ble ratifisert i 2009 var det tradisjon at Rådet (medlemslandene) ble enige om den neste Kommisjonspresidenten. Denne prosessen ble kritisert som et demokratisk underskudd i EU og et tegn på den manglende makten til Europaparlamentet. Dette ble endret i 2009 med Lisboatraktaten med artikkel 17 (7), som gjør at de politiske grupperingene kan fremme deres lederkandidater. Nåværende Kommisjonspresident, Jean-Claude Juncker, var i 2014 den første til å bli Kommisjonspresident gjennom denne ordningen.

Artikkel 17(7) er derimot ikke bindende på medlemslandene, som gjør at de kan enes om en annen kandidat. Derimot må en slik kandidat godkjennes av Europaparlamentet, sammen med Kommisjonærene som skal utgjøre den nye Kommisjonen.

Les mer om Spitzenkandidat prosessen her og her.

Share