17 December 2012

SrE arrangerte seminar om helseinnovasjon på UiS

_FIR1066

Ordfører Cristine Sagen Helgø åpnet seminaret Europeiske helseperspektiv og regional innovasjon som fant sted 11. desember og hadde deltakelse både fra Europakommisjonen og Eindhoven i Nederland.

Omkring 30 personer deltok i seminaret med tittelen Europeiske helseperspektiv og regional innovasjon som fant sted på Universitetet i Stavanger den 11. desember.

Ordfører Christine Sagen Helgø la i velkomsttalen vekt på samarbeid og læring for å løse felleseuropeiske utfordringer knyttet til at flere eldre skal betjenes med færre ressurser. -La oss gjøre europeiske impulser til regional styrke, oppfordret hun.

Petra Cadova fra Europakommisjonen presenterte EUs helsepolitikk og orienterte om de strategiske satsingene innen helse og aldring, der Europeisk innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring står sentralt (European Innovation Partnership for Active and Healthy Ageing). –Plattformen tilbyr ikke prosjektfinansiering, men påvirkningsmulighet av innretningen på EUs programmer og prioriteringer. Ikke minst er det en unik mulighet for læring og dialog mellom aktørene i markedet, sa Cadova.

Janine Cosijn fra den nederlandske byen Eindhoven, gav innblikk i hvordan regionens aktører samarbeider for å tilby innovasjon i helsetilbudet. De har blant annet etablert et triple helix partnerskap med eget sekretariat som speiler regionens engasjement innenfor EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring.

Lyse energi ved Dagfinn Waage og universitetssykehuset ved Ivar Terje Solberg presenterte innovative helseprosjekter fra regionen. Lyse sitt prosjekt Easy and secure living @ home er finansiert av EU-midler og har blant annet UiS samt Randaberg og Stavanger kommune med i partnerskapet. Kyrre Aas fra EU-fagenheten på UiS rundet av seminaret med en gjennomgang  av aktuelle finansieringsmuligheter som EU tilbyr på helseområdet.

Seminaret utgjør første del av et tredelt prosjekt finansiert av UDs midler til Europainformasjon. I januar inviterer SrE til prosjektide-dugnad og deretter arrangerer vi skrivestue for dem som ønsker å gå videre med sine prosjektideer.

Share