4 September 2017

SrE til Quebec for å bygge H2020-partnerskap

Quebec.jpg

Stavangerregionens Europakontor ved direktør Heidi Kristina Jakobsen inngikk i en ERRIN-delegasjon som besøkte Quebec-regionen i Canada i juni. 

Stavangerregionens Europakontor (SrE) inngikk i en ERRIN-delegasjon på tre som på invitasjon fra Quebec-regionen besøkte Montreal 12.-16. juni, i forbindelse med International Economic Forum for the Americas. Målet var å knytte kontakter for fremtidig Horisont 2020-samarbeid.

Bakgrunnen for besøket er en samarbeidsavtale mellom Region Quebec og ERRIN på forskning og innovasjon. Region Navarras (Spania) Brusselrepresentant og direktøren i ERRIN inngikk i delegasjonen, i tillegg til direktøren i SrE. Kommisjonen øker fokus på internasjonalt samarbeid, inkludert med Canadiske partnere i kommende programperiode, slik at det kan være strategisk smart å se til Canada. Partnere fra Quebec er dessuten garantert støtte fra sitt regionale forskningsråd.

ERRIN-delegasjonen deltok i Forumet, hadde møter med representanter for Quebecs forskningsråd og Quebecs økonomidepartement, samt deltok i tematiske workshops om henholdsvis smartby, klima & energi, samt helse & aldring. I alle workshops ble aktuelle fremtidige H2020-utlysninger presentert og diskutert, samtidig som Navarra og Stavangerregionens fikk vist frem respektive regioner og pekt på prosjekterfaring og -interesser.

Canadierne viste stor interesse for samarbeid. Flere av deltakerne i workshopene har tatt kontakt i ettertid og det er avtalt møte mellom Quebec-delegasjon og Rogalandsdelegasjon i forbindelse med Smart Expo i Barcelona i november, som et steg på veien mot deltakelse i Nordic Edge Expo neste år. Ordfører i Montreal er også positivt til deltakelse neste år.

Share