7 March 2013

SrE deltar i Open Days 2013

big_cor_autonomy

SrE deltar i Nordsjøbasert konsortium med smart spesialisering som tema

Kontoret har nettopp levert inn søknad om å arrangere seminar innenfor et konsortium med geografisk base rundt Nordsjøen, der følgende regioner inngår: Nord- og Sør-Holland, Nord-Danmark, Sør-Norge, Haut Normandie, Vest-Sverige, Sydøst England og Limburg. Sachsen leder samarbeidet.

Temaet er smart spesialisering og tittelen på seminaret er «Smart Local and Regional Strategies to Promote Social and Sustainable Growth”. Så langt har man sikret innledere fra Europakommisjonen og innovasjonsnettverket ERRIN. Vi har spilt inn Lyses Smart Homes konsept som en mulig presentasjon fra regionen.

Selv om arrangementet ulykkeligvis faller i høstferien ønsker vi å legge til rette for eventuelle delegasjoner eller enkeltdeltakere fra regionen.  I den forbindelse legger SrE opp til eventuelt felles introduksjonsarrangement med Vest-Norge kontoret og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Open Days er fire dager med seminarer og arrangement med lokalt, regionalt og urbant fokus. Europakommisjonen og Regionkomiteen står bak det årlige arrangementet som hvert år tiltrekker seg 3000-4000 mennesker. SrE har deltatt de siste fem årene som medarrangør for seminarer med fokus på bl.a. kulturhovedstadsarbeid, energi, Nordsjøsamarbeid og peri-urbane spørsmål.

Open Days 2013 går av stabelen 7.-10. oktober. Seminaret vi ønsker å arrangere, finner sted 8. oktober kl 11.15- 13.15, med forbehold for endringer.

Les mer om Open Days 2013

Share