23 January 2014

SrE følger Ellen Solheims styreverv i CPMR

P023993000402-727339

Stavangerregionens Europakontor bidrar når Ellen Solheim (Krf) skal representere regionens interesser i CPMR – organisasjonen for europeiske kystregioner det kommende året.

På CPMRs årsmøte som fant sted i Saint-Malo i oktober i fjor, ble Ellen Solheim valgt til norsk varamedlem til styret. Den faste styrerepresentanten, Gunn Marit Helgesen (H), er for tiden 1.visepresident i CPMR, og Solheim vil derfor møte fast i styret. Både Solheim og Helgesen har lang fartstid innenfor CPMR-systemet.

For å være best mulig forberedt til styremøtene, blir Stavangerregionens Europakontor (SrE)i Brussel med på et samarbeid om å bistå Ellen Solheim i dette arbeidet. I tillegg får hun selvfølgelig bistand fra administrasjonen i Rogaland fylkeskommune.

CPMR er den organisasjonen Rogaland fylkeskommune bruker mest aktivt i sitt Europa-arbeid, og fylket har et særlig engasjement innenfor Nordsjø-kommisjonen der aktuelle tema er transport, energi og maritime spørsmål. CPMR driver påvirkningsarbeid mot EU-institusjonene på vegne av sine 160 medlemsregioner i 28 land.

Neste styremøte i CPMR finner sted i Leiden den 14. februar. Mandag 20. januar var Ellen Solheim i Brussel for å diskutere møtets dagsorden med Heidi K. Jakobsen, direktør ved SrE. Jakobsen vil også delta i selve styremøtet, sammen med Geir Sør-Reime fra fylkeskommunen.

Les mer om CPMR her

Share