25 June 2018

SrE innledet for Internasjonalt fylkesnettverk

P1000410

21. juni innledet direktør ved Stavangerregionens Europakontor, Heidi Jakobsen på møte i Internasjonalt fylkesnettverk i Brussel. Jakobsen orienterte om kontorets arbeid med å identifisere og utvikle gode prosjektpartnerskap.

Internasjonalt fylkesnettverk er et fora for erfaringsutveksling og samarbeid for internasjonale rådgivere i fylkene. Nettverket møtes to ganger i året og denne gangen i Brussel for blant annet å knytte bedre kontakt med de norske regionskontorene.

Det ble også diskutert felles fremstøt mot regjeringen for å sikre at EU-program som er viktige for lokale og regionale aktører prioriteres i kommende programperiode.

p1000454-e1530015087888.jpg

Fra Rogaland fylkeskommune deltok regionalplansjef, Christine Haver og internasjonaliseringsrådgiver, Live Hegelstad.

Se presentasjonen her.

Share