9 April 2018

SrE innledet på IT-forum Vest

IT-forum vest

Heidi Jakobsen, direktør ved Stavangerregionens Europakontor innledet på den årlige IT-forum Vest konferansen i Haugesund 13. mars. Jakobsen snakket blant annet om EUs satsing på et digitalt indre marked og Triangulum-prosjektet.

IT-forum Vest er en årlig konferanse i Haugesund der IT-personale i kommuner og fylkeskommuner i Rogaland og Hordaland møtes for å diskutere felles utfordringer og muligheter. Blant hovedpostene på programmet var big data, personvern og europeiske muligheter.

Europakommisjonen har siden 2015 jobbet aktivt med å skape et digitalt indre marked i EU. Målet er at borgere og bedrifter enklere skal kunne bevege seg over landegrenser på det digitale område med like vilkår i hele EU. Fjerning av roamingavgiften i utlandet og et felles europeisk personvernregelverk er en del av denne strategien.

Norske kommuner og fylker har også mulighet til å delta i EUs satsing på digitalisering. Blant annet er Stavanger kommune med på EUs fyrtårnsbysatsing for blant annet å teste ut nye IT-løsninger. WIFI4EU er et annet EU-initiativ for å bygge ut gratis WIFI-områder ved offentlige steder, der norske aktører kan søke om støtte.

Les mer om vår omtale av Triangulum-prosjektet her og omtalen av WIFI4EU her.

Se hele presentasjonen fra IT-forum Vest her.

Share