29 September 2013

SrE inviterer til Europanettverksmøte

m_terom

Et Europanettverk bestående av representanter for alle medlemmene i SrE er under opprettelse, og et første møte i nettverket finner sted i Stavanger 15. oktober.

Alle SrEs medlemmer er bedt om å oppnevne en Europakontakt som kan være et kontaktpunkt for kontoret, samt inngå i et Europanettverk som treffes regelmessig i forbindelse med direktørens hjemmebesøk. Det første møtet i nettverket finner sted i Ipark, møterom Nobel, kl. 10.00-12.00 den 15. oktober.

Hensikten med dette, er å bedre den direkte, gjensidige dialogen mellom SrE og medlemmene. Dette for at kontoret skal kunne nå ut med informasjon til flere, samtidig som vi også sikrer at vi er godt orientert om hva som rører seg i hele medlemskapet.

Initiativet er forankret i Strategien for Stavangerregionens Europakontor 2013-2020, samt i Handlingsplanen for 2013.

For påmelding ta kontakt med SRE.

Share