19 October 2020

SrE inviterer til webinar om innovativ finansiering i Norden

Stavangerregionens Europakontor inviterer til webinar om innovativ finansiering i Norden 27. oktober kl. 12.-14. Målet med arrangementet er å få bedre innsikt i hvordan innovativ finansiering kan foregå i Norden.

Foto: Stavangerregionens Europakontor

Innovativ finansiering i Norden
Stavangerregionens Europakontor, i samarbeid med EUROCITIES, og de øvrige prosjektpartnerne i EU-prosjektet PROSPECT, arrangerer 27. oktober 2020 et webinar om innovativ finansiering. Webinarets hensikt er å samle inn relevant informasjon til EU-prosjektet PROSPECT om hvordan innovativ finansiering kan foregå i Norden.

PROSPECT-prosjektet har som hovedmål å finne bærekraftige løsninger for hvordan byer og regioner kan nå sine klimamål ved hjelp av innovativ finansering. Innovativ finansiering forstås som en prosess der en bruker ulike mekanismer for å skaffe midler til prosjekter gjennom blant annet partnerskap mellom offentlig og privat sektor, samt akademia.

På forespørsel fra EUROCITIES iniviterte SrE sentrale aktører fra Stavangerregionen, det vil si bedrifter eller kommuner som på innovativt vis har finansiert sine prosjekter, til å dele sine erfaringer med interesserte aktører fra Norden.

Programmet
Med i programmet har vi tre «mentorer» fra Stavangerregionen; Lyse, Nordic Edge og Gjesdal kommune. De skal presentere et eller flere prosjekter der de har tatt i bruk innovativ finansiering for å gjennomføre sine prosjekter. Mellom hvert innlegg åpner moderator for diskusjon og spørsmål.

Webinarets moderator er Rune Dahl Fitjar som er prorektor for Innovation and Society ved Universitetet i Stavanger og styremedlem i SrE.

  • Lyse, representert av Dagfinn Wåge som er leder av avdeling for FoU og Innovasjon, har betydelig erfaring med prosjektutvikling, og var en sentral aktør i EUs fyrtårnprosjekt Triangulum. Lyse skal presentere to prosjekt: installering av ladepunkt for elbiler i lyktestolper og prosjektet Blink.
  • Nordic edge, representert av daglig leder Stig Finnesand, er mest kjent for sin smartby-konferanse, Nordic Edge Expo som går av stabelen hvert år i september i Stavanger. Nordic Edge er forøvrig mye mer enn konferansen – Nordic Edge skal presentere sitt seneste prosjekt Innoasis, en bærekraftig smartby hub.
  • Gjesdal kommune, representert av ordfører Frode Fjeldsbø, skal presentere sitt EU-prosjekt FABULOS og hvordan kommunen finansierte førerløse busser i Ålgård.
Foto: Stavangerregionens Europakontor

PROSPECT
PROSPECT er inne i sitt siste prosjektår, og hadde oppstart i 2014. PROSPECT har som mål å oppmuntre til utveksling av kunnskap og erfaring om innovative finansieringsordninger som brukes til å implementere bærekraftige energi- og klimaplaner, særlig innenfor rammene av Covenant of Mayors. Gjennom mentor-aktiviteter, studiebesøk og (spesielt i lys av covid-19) digitale møtesteder, kan byer og regioner lære av hverandre om hvordan finansiere overgangen til et karbonfrie samfunn.

  • Meld deg på webinaret her.
  • Les mer om PROSPECT her.

Share