18 December 2020

SrE søker Europarådgiver – i hjerte av Europa (Brussel)

Stavangerregionens Europakontor søker Europarådgiver til kontoret i Brussel. Frist for å søke er 17. januar 2021. Les videre for å se om du er den vi søker!

Kunne du tenke deg en spennende stilling i Brussel og har du følgende:

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen statsvitenskap, sosiologi, samfunnsøkonomi, rettsvitenskap, journalistikk e.l. Mastergradsnivå er en fordel.
 • 2-3 års relevant arbeidserfaring
 • Evne til å analysere EU-initiativ med relevans for aktørene i regionen og presenterer EU/EØS stoff på en tilpasset måte.
 • Har interesse for Stavangerregionen og har gjerne erfaring med prosjektutvikling.
 • Solid EU/EØS-kompetanse, og er interessert i samfunnsutvikling og innovasjon.
 • God Kjennskap til kommunal sektor, næringsliv og forskningsmiljøer og du kan tilrettelegge for samarbeid rundt regional vekst og utvikling.
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og gjerne også noen grunnleggende franskkunnskaper.
 • Gode IT- og SoMe-kunnskaper
 • Har en fleksibel innstilling og er villig til å ta på deg mange ulike oppgaver.
 • Motivasjon, personlig egnethet og tilpasningsdyktighet vil bli tillagt vekt.

Arbeidsoppgaver
Den overordnede målsetningen for Stavangerregionens Europakontor er å bidra til regional vekst og utvikling gjennom å bruke mulighetene i EU og Europa. Med dette som utgangspunkt, innebærer stillingen som Europarådgiver blant annet disse oppgavene:

 • Analyse av og informasjon om EU/EØS-initiativ med relevans for Stavangerregionens næringsliv, kunnskapsinstitusjoner samt offentlig forvaltning, gjennom artikler og nyhetsbrev.
 • Fremme bruk av EUs finansieringsprogrammer, initiere og bistå i prosjektutvikling og partnersøk særlig innen kontorets strategiske satsninger; smartby og helse
 • Representere og fremme regionens strategiske interesser overfor EU-institusjonene, norske og europeiske aktører, samt delta i profilerings- og nettverksarbeid.
 • Arrangere kompetansehevingstiltak som studiebesøk, kurs og seminarer for regionens aktører
 • Svare på henvendelser fra medlemmene.
 • Ansvar for oppdatering og vedlikehold av SrEs hjemmesider (stavangerregion.no).
 • Diverse administrative oppgaver.

Hva kan vi tilby? 
Vi kan tilby en spennende stilling i Brussel med stor mulighet til nettverksbygging og kompetanseheving i rollen som representant for en dynamisk region med et sterkt internasjonalt fokus. Du kommer til å jobbe med mange engasjerte medlemmer/partnere og Rogalands Fylkeskommune som vår vertskapsorganisasjon. Du vil få et positivt arbeidsklima og konkurransedyktige betingelser. Europarådgiveren kan til en viss grad selv forme stillingens innhold.

Høres dette interessant ut? Da ser vi gjerne at du innen 17. januar 2021 sender søknad og CV på norsk til direktør Runa Monstad: runa.monstad@stavangerregion.no.

Spørsmål om stillingen?
Dersom du har spørsmål om stillingen kan du kontakte:

 • Direktør Runa Monstad, mobil: +32 494 07 44 30
 • Europakoordinator Edel Bertine Dirdal, mobil: 475 02 996.

Les stillingsannonsen, og finn enkel søknad, på finn.no her.

Om arbeidsgivere
Kontoret ble etablert i 1993, som det første av nå seks norske regionskontor. Stavangerregionens Europakontor (SrE) representerer interessene til 26 aktører fra offentlig sektor, næringsliv og akademia i Stavangerregionen.

SrE bidrar til regional vekst og utvikling i regionen gjennom tverssektorielle satsninger innenfor smartby og helse og med Horisont 2020/Horisont Europa som sentralt verktøy. Eksempelvis står SrE bak Stavangers deltakelse i Triangulum-prosjektet, og er blant initiativtakerne til Nordic Edge Expo.

Share