27 September 2016

State of the Union – EU må ta grep for å løse felles utfordringer

Foto: Europaparlamentet.

Foto: Europaparlamentet.

14. september holdt Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker sin årlige “State of the European Union”-tale i Europaparlamentet i Strasbourg. Juncker understrekte at selv om EU ikke står i fare for å gå i oppløsning i kjølvannet av Brexit, så står EU foran en rekke utfordringer – populisme, splittelse mellom medlemslandene, arbeidsledighet og sosiale forskjeller, statsgjeld, sikkerhet og strømmen av migranter.

Presidenten fremhevet at det er viktigere enn noensinne at Europa hegner om sine verdier – EUs fire friheter, rettsstatsprinsippet, sosiale markedsmodell, og motstanden mot dødsstraff og rasisme. For å møte utfordringene EU står ovenfor, presenterte Juncker en handlingsplan med en rekke tiltak som skal realiseres det neste året:

  • Styrking av yttergrensene og en europeisk militærstyrke: En europeisk grense- og kystvakttjeneste som skal sikre EUs yttergrenser, samt et europeisk system som registrerer alle personer som ankommer Europa. Europol skal også styrkes. Europakommisjonen ønsker også å etablere en europeisk militærstyrke med felles hovedkvarter, som skal supplere NATOs arbeid, et europeisk forsvarsfond, og en egen strategi for Syria.
  • Styrking av Europas økonomi og digitale indre marked: En dobling av varigheten i EUs investeringsplan, til 630 milliarder euro innen 2022. Brorparten av midlene vil gå til digitalisering, og man ønsker et fullt utbygd 5G-nettverk i Europa innen 2025. Juncker varslet videre reform av telekommunikasjonssektoren, blant annet fullstendig fjerning av roamingavgifter innen 2017. EUs lovverk om opphavsrett skal også reformeres, og Europakommisjonen vil fremskynde arbeidet for et felles kapitalmarked.
  • Europeisk solidaritet: Et eget investeringsfond som skal skape bedre leveforhold og motvirke emigrasjon i en rekke afrikanske land. Europakommisjonen ønsker også mer solidaritet mellom medlemslandene – et europeisk solidaritetskorps skal etableres, og dette skal kunne settes inn i medlemsland som rammes av ulike katastrofer eller kriser. På asylfeltet oppfordret Juncker medlemslandene til å bidra basert på frivillig solidaritet – det vil med andre ord ikke bli aktuelt å tvinge gjennom en europeisk kvotefordelingsordning av flyktninger.

Du kan lese Junckers State of the European Union-tale her. Se også omtale hos EUs delegasjon til Norge og EUObserver.

 

Share