28 June 2013

Statoils fremtidsprognoser 2040

 

statoil

Statoil spår økte utslipp og økonomisk maktforskyvning østover frem mot 2040.

Ambassadøren og energiråden var blant gjestene da Statoils sjefsøkonom Eirik Wærness var i Brussel for å presentere Statoils energiprognoser frem mot 2040.

Wærness så ikke for seg noen nedgang i CO2-utslipp frem mot 2030, til tross for at markedsandelen fornybar energi vil øke merkbart ifølge Statoils prognoser. På spørsmål fra salen om man da hadde tatt høyde for EUs veikart 2050 og de gjeldende klima- og energimålene, antydet Statoil at det har marginal betydning hva EU gjør på området.

Den globale økonomiske veksten gjør at etterspørselen etter energi vil øke fremover, selv om energibruken effektiviseres. Vekstens tyngdepunkt vil ligge i Asia og særlig Kina, hvilket betyr at deres økonomier får stadig større betydning for verdens energimarked på bekostning av for eksempel OECD-landene.

Les rapporten her

Share