12 November 2015

Stavanger blant de 5 mest aktive i EU-programmer

width_650.height_300.mode_FillAreaWithCrop.pos_Default.color_White

Stavanger er den nest mest aktive kommunen i Norge når det gjelder bruk av EUs programmer. Dette går frem av en studie gjennomført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) på bestilling fra KS, om norske enkeltkommuner og fylkeskommuners deltakelse i EU-programmer. Undersøkelsen viste at økonomi og administrative ressurser er blant de avgjørende faktorene når det gjelder prosjektsøknader og øvrig bruk av EU-programmer.

I perioden 2007-2014 deltok tre av fem kommuner på landsbasis i ulike EU-prosjekter, noe som tilsvarer ca. 63 %. Interreg-programmet er blant de mer populære, sammen med Livslang Læring og Aktiv Ungdom (nå Erasmus +). Helseprogrammet og Progress var blant de som kom dårligst ut i undersøkelsen. Det ble også vist at større kommuner deltar mer aktivt enn de mindre befolkede, hvorav Oslo, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Bergen utgjør de fem første.

Du kan lese mer om studien på NIBR sine hjemmesider, her.

Share