14 October 2014

Stavanger blir fyrtårn for smarte byer

fyrtårn_2Stavanger har sammen med Manchester og Eindhoven vunnet frem i konkurransen om å bli Smart Cities fyrtårnsby. Gjennom prosjektet Triangulum er byene tildelt omkring 200 millioner kroner over den neste femårsperioden for å pilotere smarte løsninger innen mobilitet, energi og IKT. Prosjektet er finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

Fyrtårnsby-utlysningen er prestisjetung og konkurransen hard, og kun tre prosjekt ble valgt ut for finansiering. Gleden var derfor stor da Europakommisjonen kunngjorde mandag 6. oktober at Triangulum hadde vunnet frem i konkurranse med over 30 andre søknader.

Stavanger kommune skal lede det lokale arbeidet i partnerskap med Greater Stavanger, Lyse Energi, Rogaland fylkeskommune og Universitetet i Stavanger. Sammen skal de utvikle innovative løsninger på viktige utfordringer i samfunnet, samtidig som man stimulerer vekst og næringsliv. Partnerne i Stavanger skal samarbeide med lignende grupperinger i Eindhoven og Manchester.

I tillegg til de tre fyrtårnsbyene, deltar Leipzig, Praha og Sabadell (ES) i prosjektet som såkalte følgebyer. Her skal de ulike løsningene overføres og testes videre. Det er nemlig et mål at de smarte løsningene skal kunne oppskaleres og eksporteres til andre byer.

Smart teknologi anses som et av fremtidens store vekstområder og Lyse, som teknologi og næringslivspartner har solid kompetanse på energieffektivisering, video og anvendt IKT. Universitetet i Stavanger stiller blant annet med sterke fagmiljøer innen nettsky-teknologi og «big data». Kompetansen blir sentral både for Stavangerregionen og for de europeiske samarbeidspartnerne.

Les Aftenbladets artikkel her. Tidligere artikkel om saken fra Stavangerregionens Europakontor finner du her. Pressemelding og bakgrunnsinformasjon er tilgjengelige som vedlegg nedenfor.

Triangulum pressemelding Bakgrunn og fakta

Share