18 September 2019

Stavanger deltar i EU partnerskap for bærekraftig arealbruk og naturbaserte løsninger

DEtB1VDWAAMWd0s

Stavanger kommune deltar i partnerskapet for bærekraftig arealbruk og naturbaserte løsninger, “Sustainable Land Use”, som er en del av EUs Urbane Agenda plattform.  I forbindelse med dette partnerskapet arrangerer de workshop under årets European Week of Regions and Cities (EWRC), med tittelen “Finding consensus on measurable targets and indicators for greener cities”.

Urban Agenda
EUs Urbane Agenda (UAEU) ble lansert under det nederlandske EU-formannskapet i mai 2016 sammen med Amsterdampakten. Den representerer en ny flernivås arbeidsmetode som skal promotere samarbeid mellom medlemsstater, byer, Europakommisjonen og andre deltakere for å stimulere til vekst og innovasjon i europeiske byer.  Les mer her.

Sustainable Land Use
Formålet med partnerskapet er å gjennomgå samt forstå prosessene innenfor urbanisering og rollen til naturbaserte løsninger i de inneværende utviklingsprosessene. Man ønsker å identifisere beste praksis i den innovative urbane utviklingen i Europa samt formulere spesifikke konsepter og virkemåter når det gjelder bærekraftig arealbruk.

Workshop: Finding consensus on measurable targets and indicators for greener cities
Dette er den første workshopen som arrangeres i gjennomføringen av Action 9 som skjer i et samarbeid med blant annet Stavanger kommune, DG Regio, DG Environment, DG RTD, ICLEI og Horisont2020 taskforce 2 indicators. Her ønsker man å invitere alle ledebyer og følgebyer under Horisont 2020, med et formål om å forankre det videre arbeidet blant Europas byer.

Share