10 April 2019

Stavanger arbeider europeisk og er best for næringslivet

prisutdeling-099419

Foto: Thomas Bore Olsen

Europeisk samarbeid, Triangulum og Nordic Edge vektlegges i KS’ og NHOs kåring av Stavanger som Norges beste vertskapskommune for næringlivet.

Stavanger ble nylig  kåret til landets beste vertskapskommune for næringslivet av KS og NHO. Kommunen mottok prisen under Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo, 9. april.
NHO og KS ønsker å få frem at kommuners tilrettelegging for næringsutvikling kan være et viktig konkurransefortrinn for næringslivet. Stavanger var nominert i kategorien store kommuner sammen med Arendal og Ringsaker.

I kåringen av Stavanger som beste vert for næringslivet, ble blant annet europeisk samarbeid og deltakelse i Horisont 2020 prosjekter som Triangulum og initiativ som Nordic Edge Expo framhevet. Som kjent er Triangulum spilt opp fra Stavangerregionens Europakontor som også var blant initiativtakerne til Nordic Edge Expo, og dette inspirerer til videre satsning på europeisk samarbeid i det grønne skiftet.

Slik beskrives Stavanger av juryen:
«Kommunen har vist en slagkraftig evne til å snu seg når næringslivet opplever dramatiske endringer, og inntatt en proaktiv rolle for å tilpasse virkemidler og løse utfordringer sammen med næringslivet. Resultatene lar heller ikke vente lenge på seg, og et tidligere svært oljeavhengig næringsliv er i ferd med å transformeres til nye forretningsmuligheter også i internasjonal sammenheng. Det viser seg ikke minst når Stavanger kobler byutvikling og næringsutvikling gjennom sin systematiske og kraftfulle satsing på smartby-arbeid, eksemplifisert ved Horizon2020-prosjektet Triangulum og Nordic Edge Expo som nå knoppskytes til Beijing og Washington. Kommunen er nytenkende og utviklingsorientert, og blant foregangskommunene når det kommer til bruk av innovative offentlige anskaffelser som metode for samfunns- og næringsutvikling.»

Les mer her.

Les mer om Stavangers arbeid for å bli Norges beste vertskapskommune her.

 

Share