10 September 2018

Stavanger ledende i Europa på implementering av smarte løsninger – mottar pris i Kina

pris-i-kina

Foto: Stavanger kommune

Pressemelding fra Stavanger kommune:
Det lokale partnerskapet i Triangulum-prosjektet mottok fredag pris som «Framtidsrettet by», der de integrerte løsningene som prosjektet har demonstrert, ble framhevet. Prisen deles ut til byer som har vist at de tør å være ledende på å teste ut nye, bærekraftige løsninger.

På plass i Stavangers kinesiske vennskapsby, Ningbo, for å motta prisen, er Gerd Seehuus, lokal koordinator for Triangulum Stavanger, prosjektleder Per E. Fjeld fra Lyse AS og professor Chunming Rong fra UiS.

— Dette er en viktig anerkjennelse for Stavangers partnerskap og viser at samarbeid på tvers av offentlig- og privat sektor og akademia er nødvendig for å løse utfordringene i byene. Et prosjekt som Triangulum er svært lærerikt og verdifullt for samarbeidspartnerne, byen og hele regionen, sier Seehuus.

— At Stavanger får pris som framtidsrettet by, passer godt inn i byens visjon om å gå foran og skape framtiden sammen, og det er gledelig å se at vi gjennom å løse komplekse arbeidsoppgaver på en integrert måte, viser nettopp det, sier Seehuus.

Om prisen

Prisen deles ut for tredje gang av The Foundation Prospective and Innovation som ledes av Frankrikes tidligere statsminister, Jean-Pierre Raffarin. Prisen, Euro-China Green and Smart Awards deles ut i samarbeid med EU kommisjonen og China Center for Urban Development prisen deles ut. I begrunnelsen løftes det fram at Stavanger har særlig utpekt seg innenfor energieffektivitet og mobilitet i Europa. Nominasjonskomiteen skriver videre at byens ambisiøse mål for bærekraft i lokalsamfunnet skiller seg ut.

Ordfører Christine Sagen Helgø gleder seg over anerkjennelsen og gratulerer det lokale partnerskapet, Stavanger kommune, Lyse AS, Rogaland fylkeskommune, Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger med prisen.

— Triangulum har gitt oss positive ringvirkninger langt utover det vi forventet når prosjektet startet opp i 2014. Partnerskapet i Triangulum har bidratt til å sette Stavanger på kartet internasjonalt som en smart by, sier ordfører Christine Sagen Helgø.

Viktig anerkjennelse i Europa

Heidi Kristina Jakobsen som leder Stavangerregionens Europakontor i Brussel gratulerer Stavanger med prisen. Jakobsen sier at Stavanger ikke bare er ambisiøse, de er også modige og fremoverlente.

— Da vi lanserte ideen om å søke midler til Triangulum-prosjektet under EUs prestisjetunge fyrtårnsby-utlysning (i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020), grep Stavanger kommune og øvrig partnerskap muligheten med begge hender, sier Jakobsen

— Status som europeisk fyrtårnsby er et kvalitetsstempel som åpner dører til EU-institusjonene og tiltrekker seg nye samarbeids- og prosjektmuligheter. Det er ikke tilfeldig at europeiske nettverk som EUROCITIES, ERRIN, POLIS og ENoLL alle kommer til Stavanger for å bidra i året Nordic Edge, sier Jakobsen.

pris-i-kina_sertifikat

Tilbake i vennskapsbyen

Stavanger og Ningbo har et samarbeid som strekker seg langt tilbake i tid. Samarbeidsavtalen med Ningbo har som formål å styrke det lokale næringslivet, forskningsmiljøene og universitetene i de to byene. Det er dog tilfeldig at prisen deles ut i Ningbo i år. Dette er første gang en delegasjon fra Stavanger er tilbake i vennskapsbyen, siden World Expo i 2010. Møter med Ningbo kommune viser at det er nyttig å gjenoppta kontakt for samarbeid og erfaringsutveklsing på flere områder i framtiden.

Om Triangulum

I oktober 2014 fikk Stavanger status som europeisk fyrtårnby sammen med Eindhoven og Manchester gjennom det Horisont 2020 finansierte Triangulum-prosjektet. Fyrtårnbyene i Triangulum skal integrere energi, mobilitet og IKT i nye løsninger som ikke har vært vist tidligere.

I dag består Triangulum av 22 partnere, hvor fem av disse utgjør det lokale partnerskapet i Stavanger. Sammen skal partnerne demonstrere «first-of-a-kind»- løsninger som bidrar til å svare på EUs 7 uttalte samfunnsutfordringer. Prosjektet er femårig og avsluttes i 2020. Her kan du lese mer om løsningene som demonstreres i Stavanger. 

Share