12 September 2017

Stavanger invitert med i europeisk innovasjonsstudie

Foto: Espen Schiager

Stavanger er en av tre utvalgte byer som er invitert med i en innovasjonsstudie i regi av Europakommisjonen og European Centre for Government Transformation (ECGT). Gjennom undersøkelsen skal en gruppe studenter fra College of Europe granske hvilke muligheter og utfordringer som påvirker Stavanger kommunes evne til å skape innovasjon i offentlig sektor.

Bakgrunnen for at Stavanger har blitt invitert med i studien er kommunens søknad om å bli europeisk innovasjonshovedstad i 2016. Selv om Stavanger ikke endte opp som vinner i konkurransen, ble søknaden godt mottatt, og Europakommisjonen ønsker å lære mer om hvordan Stavanger arbeider med innovasjon. Byene Torino og Eindhoven, som var blant finalistene under innovasjonshovedstadskonkurransen i 2016, er også invitert med i undersøkelsen.

ECGT er et samarbeid mellom konsulentselskapet Accenture, tenketanken The Lisbon Council og prestisjeuniversitetet College of Europe. En gruppe studenter fra College of Europe vil gjennomføre studien, med veiledning fra Accenture og The Lisbon Council. Kostnadene forbundet med studien dekkes av ECGT.

Målet er å kartlegge hvordan offentlige myndigheter arbeider med innovasjonsfremming, og gi konkrete tilbakemeldinger på hvordan offentlig sektor kan forbedre sine tjenester gjennom innovasjon.

Les mer om ECGTs innovasjonsstudie her.

Share