31 October 2013

Stavanger kommune deltar i EU-prosjekt om lyssetting

Les_autoroutes_belges_en_voie_d_extinction_2_Credit_Abdallahh

Innenfor det nylig lanserte ENIGMA-prosjektet, skal Stavanger arbeide med innovasjons i byens lys-settingen sammen med Eindhoven, Malmö og Espoo.

Eindhoven leder prosjektet som skal legge til rette for innovasjon i lyssettingen gjennom etterspørsel av produkter som ikke enda eksisterer. Dette skal skje gjennom en transnasjonal før-kommersiell anskaffelsesprosedyre (pre-commercial procurement process – PCP).

Byene skal definere en felles utfordring på lyssettingsfronten og deretter etterlyse løsninger i en felles anskaffelsesprosedyre. Etter en første fase med ide «screenings» skal mulige løsninger testes ut i hver av partnerbyene.

Hovedtema vil være lyssetting, men relaterte tema som energieffektivisering, kulturarv og sikkerhet vil også tas med i betraktningen når utlysningen utformes.

Les EUROCITIES omtale av prosjektet her.

Share