8 March 2013

Stavanger kommune deltar i prosjektsøknad om belysning

Gatelys Hop - Sørås

Stavanger kommune er pilotby i prosjektsøknad om innovative belysningsløsninger som bidrar til økt trygghet og energisparing i bymiljø.

Eindhoven har arbeidet frem prosjektsøknaden som ble levert inn under EUs forskningsprogram nylig. Stavanger kommune ved avdelingen for park og vei har gått inn i prosjektet som pilotby sammen med blant andre Malmø, Lund og Hamburg. FoU og næringsaktører inngår også i partnerskapet, sammen med nettverk som Luce og EUROCITIES.

Innovasjon står i fokus og pilotbyene skal blant annet gjennomføre en felles innkjøpsprosess der produkter som enda ikke finnes, skal etterspørres.

Share