8 March 2018

Stavanger kommune holdt innlegg i 10-årsmarkering for Covenant of Mayors

P1000168.JPG

T.v Leidulf Skjørestad forteller om smartbysatsingen i Stavanger kommune.

Stavanger kommune holdt innlegg i sesjon om smarte byer under 10-årsmarkeringen for Covenant of Mayors som gikk av stabelen i Brussel 22. februar. 

CoM er verdens største allianse for klimatiltak i byer og lokalsamfunn, og EU stilte med hele tre kommissærer på markeringen;  Maroš Šefčovič (visepresident i Europakommisjonen og ansvarlig for energiunionen), Miguel Arias Cañete (energi) og Carlos Moedas (forskning og innovasjon). De understreket alle byers og lokale aktørers rolle i å bidra til at EU og øvrige land når klimamålene i Paris-avtalen.

Leidulf Skjørestad, direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, var blant panelistene i en sesjon om smartbyer på CoM. Skjørestad orienterte om kommunens arbeid med fyrtårnsbyprosjektet Triangulum, og hva de så langt har å lære bort.

Les mer Covenant of Mayors

Les mer om Triangulum

 

Share