28 August 2019

Stavanger vinner H2020 prosjekt – førkommersiell anskaffelse, AI & klima

32039979058_47a56274d7_o

Foto: Martin Guptil

Stavanger kommune har sammen med blant andre Amsterdam, København, Tallinn, Helsinki og ICLEI, fått tilslag på H2020-søknaden AI4Cities der tema er bruk av kunstig intelligens (AI) i klimaspørsmål og der byene skal foreta en såkalt førkommersiell anskaffelse (PCP). Prosjektpartnerne mottar 60 millioner kroner i EU-finansiering.

AI4Cities samler ledende europeiske smartbyer med ambisiøse planer for reduksjon av drivhusgasser (GHG), med mål om å fremskynde og styre etableringen av banebrytende måter kunstig intelligens kan støtte byers strategiske planer om å bli karbonnøytrale.

Forskningen på kunstig intelligens skal rettes inn mot aktuelle samfunnsbehov og skal gi utviklerne innen kunstig intelligens klare oppdrag fra byens klimahandlingsplaner. Gjennom disse oppdragene skal prosjektet skape skalerbare europeiske løsninger som skal føre til konkrete og målbare utslippsbesparelser.

Prosjektinvitasjonen ble formidlet til Stavanger kommune fra Stavangerregionens Europakontor.

Share