28 February 2017

Stavanger kommune inngår Norges første innovasjonspartnerskap

innovativt-partnerskap-signering-460

Som den første kommunen i landet og en av de første offentlige aktørene i Europa har Stavanger kommune inngått et offentlig-privat innovasjonspartnerskap, sammen med Leverandørutviklingsprogrammet, Innovasjon Norge og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Formålet er å løse samfunnsutfordringer og på samme tid bygge konkurransedyktige næringer gjennom innovative anskaffelser.

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for omkring 500 milliarder kroner årlig. Lavere aktivitet i olje- og gassektoren har ført til reduserte skatteinntekter, samtidig som utgiftene i de kommende årene vil stige grunnet et økende antall eldre. For å møte utfordringene velferdsstaten står ovenfor er det behov for å tenke nytt. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesform som ble innført 1. januar i år. Den fjerner hindringer og legger bedre til rette for samarbeid om å utvikle ny teknologi og nye arbeidsmåter, hvor næringslivet konkurrerer om å lage de beste løsningene.

Innovasjonspartnerskapet mellom Stavanger kommune og samarbeidspartnerne handler om å utvikle radikalt nye løsninger for helsesektoren. Man skal tenke nytt om hvordan kommunens heldøgnpasienter kan få økt livskvalitet, være mer aktive og leve selvstendige liv, blant annet gjennom prosjektet “Leve HELE LIVET”.

Rådmann i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide, kaller innovasjonspartnerskapet en vinn-vinnsituasjon for alle parter, og at offentlig sektor vil kunne tilby bedre løsninger til sine brukere av helsetjenester i fremtiden.

Les mer om innovasjonspartnerskapet hos Stavanger kommune.

Share