17 April 2015

Stavanger kommune innledet i “living labs” workshop

why labs15. april deltok Stavanger kommune ved Svein E. Klungtveit i workshop’en «Why Labs? Empowering citizens as drivers of innovation» som ble arrangert av EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn (SCC), Barcelona by og European Network of Living Labs (ENoLL). Stavangerregionens Europakontor deltok i arrangementet.

Workshop’en handlet om hvordan innbyggere kan invoveres i direkte i byutvikling og hvordan brukerinvolvering og levenende laboratorier kan fremme innovasjon. Det ble presentert en rekke eksempler, inkludert fra byer i de tre fyrtårnsprosjektene GrowSmarter, Remourban og Triangulum.

Klungtveit orienterte om arbeidet i Stavanger innen renovasjon og avfall, og hvordan byens innbyggere involveres direkte i tjenesteutviklingen. Han presenterte blant annet byens elektroniske tømmekalender og tjenesten Vof!, en mobilapplikasjonstjeneste hvor man kan rapportere feil knyttet til blant annet vann og avløp, renovasjon, vei og miljø/forurensning direkte til kommunen. Presentasjonen vakte betydelig oppmerksomhet blant tilhørerne i salen, og flere ga uttrykk for at de ville videreformidle informasjonen til renovasjonsavdelinger i sine respektive byer.

Workshopen hadde ellers innledere fra Europakommisjonen, Barcelona by, Forum Virum Helsinki, Waag Society i Amsterdam og de to øvrige fyrtårnsprosjektkonsortiene, med en rekke interessante eksempler på hvordan man kan involvere innbyggerne i prosjekter og politikkutforming.

De fleste presentasjonene fra arrangementet er tilgjengelig her. Programmet er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

Why labs_agenda

Share