13 October 2016

Stavanger kommune innledet på seminar om kretsløpsøkonomi

Kretsløpsøkonomi var tema under seminaret som fant sted 12. oktober. Fra venstre: Tor Martin Larsen fra Stavanger kommune,

Kretsløpsøkonomi var tema for seminaret  12. oktober. Fra venstre: Tor Martin Larsen fra Stavanger kommune, Lasse N. Olsen fra Aalborg kommune, Meije Gildemacher fra Friesland, Sven Robert Ganschow fra Hamburg og moderator Richard Tuffs. Foto: Terje Gravdal, Stavangerregionens Europakontor.

Stavangerregionens Europakontor, sammen med åtte nordeuropeiske partnere, arrangerte seminar om kretsløpsøkonomien i Brussel 12. oktober, i forbindelse med European Week of Regions and Cities 2016. Seminaret handlet om mulighetene kretsløpsøkonomien representerer for europeiske regioner, byer og næringsliv, og hadde over 110 påmeldte deltakere.

Direktør Thorsten Augustin ved Hamburg og Schleswig-Holsteins EU-delegasjon, ønsket velkommen. Elisabeth Hamdouch fra Europakommisjonens generaldirektorat for industri og entreprenørskap orienterte om Europakommisjonens arbeid med kretsløpsøkonomien, og vekst- og sysselsettingspotensialet denne representerer. Det er blant annet satt av 650 millioner euro i Horisont 2020-programmet gjennom forskjellige utlysninger som som tilrettelegger for kretsløpsøkonomien.

Seminarets første panel besto av representanter fra næringsliv og akademia. Lars Petter Maltby presenterte Eyde-klyngens satsninger på kretsløpsøkonomi og utslippsreduksjoner. Ulrich Kammer fra PPM Pure Metals i Niedersachsen orienterte om industrielt gjenbruk av ulike metalltyper. Kretsløpsøkonomiens mulighetsrom for gruveindustrien ble fremhevet av Wiktor Kowalczyk fra KGHM CUPRUM. Professor Ian Williams fra Universitetet i Southampton presenterte resultatene fra EU-prosjektet ZeroWIN, om utslippsreduksjon og materialgjenvinning i en rekke energiintensive industrier.

Offentlige myndigheter var representert i dagens andre panel. Lasse N. Olsen fra Aalborg kommune presenterte byens imponerende arbeid med, og mulighetsrommet som finnes i, kretsløpsøkonomien. Friesland-provinsen i Nederland har også ambisiøse mål, og Meije Gildemacher informerte om at provinsen planlegger en konferanse om kretsløpsøkonomi i mai 2017.

Tor Martin Larsen fra Stavanger kommune presenterte Stavangerregionens arbeid med økt gjenvinning av husholdningsavfall. Norge og Stavanger var tidlig ute med gjenvinning av ulike typer avfall. Når IVARs nye avfallsterminal står ferdig i 2018, vil 75% av husholdningsavfallet i regionen sorteres ved hjelp av avanserte maskiner. Larsen viste også flere eksempler på hvordan Stavanger involverer byens innbyggere i avfallshåndtering og arbeidet med kretsløpsøkonomien.  Sven Robert Ganschow, presenterte gode eksempler fra Hamburgs arbeid med materialgjenvinning og energieffektivisering.

tor-martin-larsen

Tor Martin Larsen orienterte om Stavanger kommunes arbeid med kretsløpsøkonomien, og involvering av byens innbyggere i håndtering av husholdningsavfall. Foto: Margrethe Saga, Sørlandets Europakontor.

Richard Tuffs, direktør i forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN,  var moderator. Panelene ble etterfulgt av en diskusjonsrunde og nettverkslunsj.

Seminarprogrammet og presentasjonene er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

2016-10-10-open-days-description-and-programme
od2016-slides

Share