9 May 2018

Stavanger kommune deltar i EUROCITIES kampanjen Cities4Europe

Cities4Europe

Varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe, deltok i lanseringen av EUROCITIES-kampanjen Cities4Europe i Brussel 7. mai. Stavanger er blant over 80 europeiske byer som deltar i kampanjen for økt innbyggerinvolvering og demokrati. 

Bakgrunnen for kampanjen er at EU kjemper for sin legitimitet og relevans i møte med økende misnøye og EU-skepsis, der byene være det viktige bindeleddet mellom myndigheter og innbyggerne. EUROCITIES mener at byene er nøkkelen til Europas fremtid, og Cities4Europe-kampanjen ønsker å inspirere byer, nasjonale myndigheter og EU-institusjonene til å ta i bruk flere verktøy som involverer innbyggerne i politiske beslutninger for å styrke demokratiet over hele Europa.

cities4europe.jpeg

Panelsamtale under lanseringen av Cities4Europe

Samtidig med lanseringen i Brussel som bestod av en åpen debatt og et lukket ordførermøte, var det felles kick-off i alle deltakerbyene. Stavanger kommune deltar i Cities4Europe-kampanjen og forplikter seg dermed til å jobbe for bedre innbygerinvolvering i politiske beslutninger. Stavanger deltar i kampanjen med prosjektet “Engasjerte sykehjem” og skal i tillegg, som alle deltakerbyer, bidra med diverse lokale, innbyggerorienterte arrangement i løpet av mai.

Cities4Europe-kampanjen er organisert av det europeiske storbybynettverket EUROCITIES, og innspillene fra deltakerbyene skal presenteres og debatteres  på EUROCITIES’ årsmøte i Edinburgh 28.-30. november.

Les mer om kampanjen her
Se oversikten over deltakerbyene her

Share