20 April 2018

Stavanger kommune gjenstand for europeisk innovasjonsstudie

lisbon160

Studentene sammen med med næringssjef i Stavanger kommune, Tone Grindland og varaordfører, Bjørg Tysdal Moe.

Studenter fra College of Europe har sett på hvordan man kan forbedre klima- og helsearbeidet i Stavanger kommune. Vara-ordfører Bjørg Tysdal Moe i Stavanger kommune var til stedet da studentene presenterte funnene sine i Brussel 18. april.

Rapporten “Government as a Platform in Local Public Services: Stavanger City Council” er utarbeidet av fire studenter ved College of Europe i samarbeid med konsulentselskapet Accenture og tenketanken The Lisbon Council. I rapporten foreslår studentene blant annet å bruke LED-pærer i gatebelysningen og bygge trafikksensorer for å skape bedre trafikkflyt og redusere klimagassutslipp. På helseområdet anbefaler studentene å utviklinge en åpen dataplatform hvor pasienter enklere kan få tilgang til helseinformasjon og hvilke helsetilbud kommunen tilbyr. Dataen kan også analyseres og brukes til å forbedre helsetjenester.

Bakgrunnen for at Stavanger har vært gjenstand for i studien, er kommunens søknad om å bli europeisk innovasjonshovedstad i 2016. Selv om Stavanger ikke endte opp med å vinne, ble søknaden godt mottatt og Stavanger fikk tilbudet sammen med byene Torino og Eindhoven, som var blant finalistene under innovasjonshovedstadskonkurransen i 2016.

Les Stavanger kommune sin omtale av arrangementet her.

Les hovedfunnene i rapporten her.

Les hele rapporten for alle de tre byene her.

Share