23 March 2020

Stavanger kommune, UiS, Boost AI og Nordic Edge søker H2020-midler

GovAI

Stavanger kommune, sammen med Universitetet i Stavanger, Nordic Edge og Boost AI leverte i forrige uke inn en H2020 søknad sammen med partnere fra blant annet Finland, Slovenia og Portugal.

Målet med prosjektet som har fått navnet GovAI, er å utvikle, pilotere og replikere en  åpen, standardisert, og menneskesentrisk tilnærming til disruptiv teknologi i offentlig administrasjon.

Internasjonale partnere i prosjektet inkluderer Tampere kommune og Universitetet i Tampere (Finland), Skofja Loka kommune og Jozef Stefan Insititute (Slovenia), forskningsinstituttene INESC og INOV (Portugal), og det europeiske nettverket ERRIN (Belgia).

Stavangerregionens Europakontor har bidratt gjennom hele søknadsprosessen ved å initiere kontakt og fasilitere dialogen med de europeiske partnerne.

 

 

 

Share