19 June 2015

Stavanger kommunes IT-gruppe på studiebesøk i Brussel

Stavanger-IKT

IT-gruppen foran Europakommisjonen. Foto: Terje Gravdal

IT-sjef i Stavanger kommune, Inger Bjørkum Leigvold, var sammen med sin ledergruppe på studiebesøk i Brussel 10.-12. juni. Besøkets formål var å bli bedre kjent med Stavangerregionens Europakontor og satsningen på Horisont 2020-programmet, samt å bedre forstå hva som ligger  i EUs digitale agenda. Læring og impulser fra besøket, tas med videre i gruppens arbeid med utarbeiding av Stavanger kommunes IT-strategi.

Det to dager lange studiebesøket ble innledet med presentasjon av Stavangerregionens Europakontor, etterfultgt av foredrag om EFTA og Norges forhold til EU gjennom EØS-avtalen, ved EFTA-sekretariatets informasjonssjef Tore Grønningsæter. På EU-delegasjonen, orienterte IT-råd Fred-Arne Ødegaard om EUs digitale agenda og hvordan denne påvirker Norge. Norsk nasjonal ekspert i Europakommisjonens DG Connect, Trond Bårdsen, presenterte deretter Europakommisjonens arbeid med å realisere et digitalt indre marked. Fredag 12. juni tilbragte gruppen ved Brusselkontoret til Microsoft.

IT-gruppens studieprogram er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.
Studieprogram for Stavanger kommune IKT_juni_2015

Share