15 March 2016

Stavanger med i H2020-søknad om klimatilpasset vannforvaltning

Horisont 2020Sammen med fem andre europeiske byer deltar Stavanger som såkalt følgeby i en Horisont 2020-søknad under utlysningen SC-02-2016. Prosjektet, som har fått navnet UNaLab (Urban Nature Labs), handler om å utvikle bærekraftige, økologiske løsninger for vannforvaltning, som er tilpasset klimaendringer og økt urbanisering.

Løsningene skal utvikles, testes ut og oppskaleres i Eindhoven, Tampere og Genova,  prosjektets lederbyer, og vil deretter bli kopiert og tilpasset prosjektets følgebyer. Utover Stavanger utgjøres følgebyene av Praha, Castellon, Cannes, Norderstedt og Basaksehir. Prosjektet ledes av Fraunhofer-instituttet.

Søknaden ble levert i mars, og vil behandles i to runder. Dersom den går gjennom første runde er neste søknadsfrist i september. Vi krysser fingre!

Share