30 November 2015

Stavanger vil bli Europas innovasjonshovedstad

EU_Innovation capitalStavanger har søkt om å bli Europas Innovasjonshovedstad 2016. Konkurransen, som arrangeres annethvert år i regi av Europakommisjonen, premierer byer som legger til rette for gode innovasjonsmiljøer.

Prisen for 2016 går til byen med det beste innovasjonsøkosystemet, som knytter sammen byens offentlige myndigheter, innbyggerne, forskningsmiljøer og næringsliv. Førstepremien er på 950 000 euro, mens byene på andre- og tredjeplass mottar en premie på henholdsvis 100 000 og 50 000 euro. I innovasjonshovedestadskonkurransen 2014 gikk Barcelona av med seieren, foran Grenoble og Groningen.

Stavanger kommune ønsker å spille en aktiv innovasjonsrolle i årene fremover, sier næringssjef Tone Grindland. «Både næringsliv og offentlig sektor er inne i omstillingsfaser. Stavanger har gode forutsetninger for å sette seg en ambisiøs innovasjonsagenda fremover – et arbeid hvor Stavanger kommune ønsker å spille en sentral rolle. Samarbeid mellom aktørgrupper og bygging av innovative økosystemer er redskap for å styrke og utvikle effektive kommunale tjenester».

Vinnerbyene kunngjøres i begynnelsen av 2016. Vi ønsker Stavanger lykke til!

Europakontorets tidligere artikkel om konkurransen finner du her.

Share