20 April 2017

Stavanger med i partnerskap under EUs Urbane Agenda

4. april ble Stavanger med i EUs Urbane Agenda under partnerskapet for bærekraftige arealbruk og naturbaserte løsninger. EUs Urbane Agenda (UAEU) ble opprettet under det nederlandske EU-formannskapet i 2016, og skal bidra til å løse en rekke utfordringer Europas byer står ovenfor.

EUs Urbane Agenda er inndelt i 12 tematiske partnerskap, som for eksempel integrering av flyktninger og migranter, boligpolitikk, digitalisering og innovative offentlige anskaffelser. Både nasjonale myndigheter, byer, EU-institusjoner og europeiske nettverk deltar i disse partnerskapene.

Partnerskapene tilbyr ingen direkte finansiering, men skal fungere som samarbeidsplattformer hvor man utveksler kunnskap, utnytter ressurser og forbedrer regelverk for byer og urbane områder. På denne måten vil man sikre bedre skreddersydd finansiering og lovgivning fra EU slik at europeiske byer kan møte utfordringene man står ovenfor.

Samtidig som Stavanger ble med i EUs Urbane Agenda, ble også Larvik  del av partnerskapet for innovative offentlige anskaffelser, mens Trondheim skal delta i partnerskapet for klimatilpasning. Fra før leder Oslo koordineringsarbeidet i partnerskapet for sirkulær økonomi.

Kontorets tidligere artikkel om EUs Urbane Agenda finner du her.

Share