2 October 2019

Stavanger, Nysnø og Nordic Edge søker EU-midler

pavia

Diego Pavia, adm. dir. i EIT InnoEnergy lanserer City Alliance samarbeidet på seminar om den smarte Stavangerregionen i Brussel. Foto: Stavangerregionens Europakontor

Stavanger kommune, Nysnø klimainvesteringer og Nordic Edge leverte nylig inn en H2020 søknad sammen med blant annet Eindhoven, Tampere og EIT InnoEnergy. Prosjektet “Climate Invest” ledes av Eindhoven og fokuset er på innovative finansieringsløsninger for å nå fastsatte klimamål.

Formålet med Climate Invest
Det overordnede formålet med prosjektet er å: “Utvikle og teste et felles sett av instrumenter for lokale og regionale styresmakter og deres aktører, som har ambisiøse energi- og klima mål, og hvor man støtter dem til å endre sine strategier til håndfaste prosjekter for å deretter implementere dem“. Disse instrumentene skal støtte offentlige myndigheter i implementeringen av de nødvendige tiltakene for å oppnå  klimamål.

Prosjektsøknaden inngår i Stavanger, Eindhoven, Tampere og EIT InnoEnergys såkalte City Alliance samarbeid som ble lansert i Brussel i april. Les mer om lanseringen her.

 

Share