5 March 2018

Nordic Edge samarbeider med Tampere og Quebec om smart mobilitet

elbusser

El-busser i Stavanger Foto: Kolombus

Nordic Edge i Stavanger skal sammen med partnere i Tampere (Finland) og i Quebec (Canada) samarbeide om smart mobilitet og bærekraftige transportløsninger.

Dette er grunnlaget for en felles søknad om midler fra Nordisk ministerråd. Midlene deles ut hvert år til nordiske prosjektsamarbeid. Planen er å bygge opp et langsiktig samarbeid mellom de tre partnerne, og det skal blant annet utarbeides en rapport som ser nærmere på samarbeidsområder mellom partnerne.

Bakgrunnen for søknaden er partnerne fra Quebecs ønske om å finansiere deltakelse i Nordic Edge 2018, og følgelig planlegges også et idéverksted på Nordic Edge konferansen i september. Stavangerregionens Europakontor har satt partnerne i kontakt med hverandre og bistått i prosessen.

Følg med på Nordic Edge sine hjemmesider for informasjon om idéverkstedet.

Share