27 August 2018

Stavanger Smart Region samlet på Time

IMG_3647

Foto: Stavangerregionens Europakontor

Representanter fra kommuner, privat næringsliv og akademia var samlet i Høghuset på Bryne den 22. august da Stavangerregionens Europakontor, i samarbeid med Greater Stavanger og Nordic Edge Smart City Innovation Cluster arrangerte møte nummer fem i serien Stavanger Smart Region.

Tema var testregion, og det ble blant annet diskutert hvordan og hva som kan gjøre Stavangerregionen til en attraktiv testarena.

IMG_3639

Foto: Stavangerregionens Europakontor

Time kommunes aktiviteter innen smartby og living labs ble også presentert. Næringssjef Reidar Hebnes presenterte to bedrifter fra kommunen, ABB (robotics) og Meisle AS (3D printing) og var opptatt av kommunens rolle som tilrettelegger for utviklingen av smarte samfunn. Stig Finnesand, leder av Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, presenterte den nye klyngen og trakk særlig frem ambisjonen om å etablere et “smartby mindset”.

Se Time communes omtale av arrangementet her.

Dette var femte arrangement i møteserien Stavanger Smart Region, les mer om tidligere workshops her og her.

Neste møte i Stavanger Smart Region vil finne sted i form av en delegasjonsreise i regi av Greater Stavanger, til Barcelona Smart City Expo, 13.-15. november 2018. Les mer om dette her.

 

Share