30 January 2017

Stavanger søker om deltakelse i EUs Urbane Agenda

urban-agendaStavanger kommune har søkt om å bli med i to partnerskap (innovative, bærekraftige anskaffelser og bærekraftig arealbruk) innenfor  EUs Urbane Agenda (UEAU), en samarbeidsplattform etablert under det nederlandske EU-formannskapet i 2016 for å løse europeiske storbyutfordringer.

Partnerskapene skal utarbeide forslag til bedre lovgivning og målrettet finansiering, samt bidra med kunnskapsutveksling. 8 partnerskap er allerede etablert, de fire siste er nå under etablering.

Europeiske byer, regioner og medlemsland på departementsnivå kan delta i partnerskapene, og EU-institusjonene vil også være representert. En koordinerende aktør vil være ansvarlig for å lede arbeidet innen hvert partnerskap, som vil ha en varighet på 2-3 år. Oslo kommune koordinerer partnerskapet for kretsløpsøkonomien.

Stavanger har søkt om medlemskap i partnerskapene Bærekraftig arealbruk og naturbaserte løsninger, og Innovative og ansvarlige offentlige anskaffelser. En fullstendig oversikt over partnerskapene er gjengitt nedenfor:

 • Inkludering av flyktninger og migranter. Koordinatorer: Amsterdam, Europakommisjonens generaldirektorat for migrasjon og innenrikssaker. Startet 
 • Luftkvalitet. Koordinator: Nederland. Startet
 • Urban fattigdom. Koordinatorer: Belgia og FrankrikeStartet
 • Boligpolitikk. Koordinator: SlovakiaStartet
 • Kretsløpsøkonomien. Koordinator: Oslo. Startet
 • Jobber og ferdigheter. Koordinatorer: Romania, Rotterdam og JelgavaStartet
 • Urban mobilitet. Koordinatorer: Tsjekkia og Karlsruhe. Startet
 • Digital overgang. Koordinatorer: Estland, Oulu og SofiaStartet
 • Klimatilpasning. Under utvikling. Starter i 2017
 • Overgang til grønnere energi. Under utvikling. Starter i 2017
 • Bærekraftig arealbruk og naturbaserte løsninger. Under utvikling. Starter i 2017
 • Innovative og ansvarlige offentlige anskaffelser. Under utvikling. Starter i 2017

Les mer om EUs Urbane Agenda her.

Share