27 October 2016

Stavanger Universitetssjukehus på studiebesøk i Brussel

Delegasjonen fra Stavanger Universitetssykehus fikk guidet omvisning i Europaparlamentet under besøket. Foto: Nikolai Grødum Grønberg.

Delegasjonen fra Stavanger Universitetssjukehus fikk guidet omvisning i Europaparlamentet under besøket. Foto: Nikolai Grødum Grønberg.

Stavanger Universitetssjukehus (SUS) var på studiebesøk i Brussel 24.-25. oktober. Formålet med besøket var å få innsikt i hvordan EUs politikk og programmer henger sammen, samt i mulighetene som finnes for europeisk samarbeid på helseforskningsområdet. Programmet var utarbeidet av Stavangerregionens Europakontor (SrE) i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS), og med støtte fra Forskningsrådet (NFR).

Programmet inkluderte presentasjoner av Stavangerregionens Europakontors  oppdrag og prioriteringer,  om Norges relasjon til EU gjennom EØS-avtalen, og Forskningsrådets arbeid. Videre orienterte innledere fra Europakommisjonen om EUs helsepolitikk og arbeid innenfor tematiske områder som nevrodegenerative sykdommer og aktiv og sunn aldring. Gruppen fikk også presentert helsearbeidet i Sør-Danmark, en av Europas mest innovative helseregioner som kan skilte med fire stjerners såkalt “reference site”-status innenfor EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring.

Forskningsdirektør Svein Skeie orienterte om Stavangerregionens arbeid med Pumps & Pipes-initiativet i møte med Europakommisjonen. Foto: Terje Gravdal.

Forskningsdirektør Svein Skeie orienterte om  Pumps & Pipes-initiativet i møte med Europakommisjonen. Foto: Terje Gravdal.

Europakommisjonens representant viste atskillig interesse for Pumps & Pipes -initiativet og mulighetene for samarbeid og finansieringsmuligheter, ble diskutert.

Det var også satt av tid til besøk i Europaparlamentet.

Programmet er tilgjengelig som vedlegg nedenfor.

sus_program_24-25_okt

 

 

 

Share