7 December 2015

Stavangerordføreren deltok i rundebord om smartby i Gøtebørg

csh-gøteborg-0112151. desember deltok Stavangerordfører Christine Sagen Helgø på rundbordskonferansen «Smart urban mobility & Cities of the future» i Gøteborg, sammen med kolleger fra rundt 20 andre byer i Skandinavia, Baltikum og Nederland. Konferansen ble arrangert av Europakommisjonen i samarbeid med transportnettverket Polis og med utganspunkt i EUs innovasjonspartnerskap for smart cities, og handlet om byenes arbeid med nye smart- og mobilitetsløsninger, forretningsmodeller og reduksjon av klimagassutslipp.

Sagen Helgø fremhevet den sentrale rollen europeiske nettverk spiller innen smartbyområdet, og særlig viktigheten av en god delingskultur og spredning av ny informasjon og teknologi. Sagen Helgø orienterte også om Stavangers satsing på smartteknologi: «Stavanger satser nå tungt på å utvikle smarte løsninger for framtiden blant annet gjennom Triangulum-prosjektet. I Gøteborg delte vi våre erfaringer fra prosjektet så langt, og fikk blant annet se praktiske eksempler på innovative kollektivløsninger med elektriske busser og innebygde busstopp».

Du kan lese mer om ordførerens Gøteborg-besøk her.

Share