24 April 2015

Stavangerrådmannen med ledergruppe på studiebesøk i Brussel

Rådmannens ledergruppeInger Østensjø, rådmann i Stavanger, var sammen med sin ledergruppe på studiebesøk i Brussel 9.-10. april. Formålet med besøket var å orienteres om aktuelle saker som dominerer EU-samarbeidet for tiden, og dermed også Norge og norske aktører, inkludert kommunal sektor. Det var også et mål å knytte kontakter med aktuelle samarbeidspartnere for læring og mulig fremtidig prosjektsamarbeid.

Ledergruppen ble orientert om aktivitetene på Stavangerregionens Europakontor, og da særlig innenfor de to prioriterte områdene Smart Cities og helse, der mye innsats legges i å involvere regionens aktører i Horisont 2020-prosjekt. Gruppen hadde også møter med representanter fra Europakommisjonen, KS’ Brusselkontor, den norske EU-delegasjonen, EFTA-sekretariatet samt EU-kontorene til Eindhoven og København.

Program for studiebesøket er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.
Program for rådmannens lederteam Stavanger kommune 9-10 april 2015

Share