30 September 2013

Stavangerregionen 20 år i Brussel

Banner epost

Stavangerregionens Europakontor ble opprettet i 1993 som det første norske regionskontoret i Brussel. En 20-årsmarkering  for kontoret vil finne sted i Brussel den 6. november.

20-årsmarkering av Stavangerregionens Europakontor (SrE) vil finne sted i Brussel den 6. november i forlengelsen av arbeidsgruppemøte og i forkant av styremøte 7. november. Også ledergruppen i Lyse vil være i Brussel på det aktuelle tidspunktet. Det samme vil selskapet Mediafarm.

Det legges opp til et to timer langt ettermiddagsarrangement på Norway House med miniseminar om innovasjon og påfølgende mottakelse (kl. 17.00-19.00), etterfulgt av en middag på Hotel Sofitel for partnere i SrE og spesielt inviterte gjester.

Share