19 May 2016

Stavangerregionen blir med i CORAL-nettverket

CORALStavangerregionen har nylig blitt medlem av helsenettverket CORAL, et uformelt nettverk av 39 europeiske regioner som arbeider for å forbedre regionalpolitikk knyttet til aktiv og sunn aldring. Medlemsregionene varierer i størrelse, men har til felles at de representerer sine respektive helseaktører.

CORAL er en lærings- og nettverksplattform, hvor medlemmene samarbeider rundt utvikling og oppskalering av innovative løsninger, prosjektutvikling, planlegging av arrangementer, og i påvirkningsarbeid mot Europakommisjonen. Nettverkets visjon er at eldre skal kunne leve sunne, selvstendige liv, samtidig som man sikrer
bærekraftige velferdsstater, samt skaper vekst og arbeidsplasser. CORAL har ingen formelle strukturer eller sekretariat, og nettverkskoordineringen ivaretas av den nederlandske provinsen Nord-Brabant.

Medlemskap i CORAL vurderes som et strategisk verktøy for Europaarbeidet innenfor helseområdet. Dette vil styrke nettverks- og prosjektarbeidet og gi bedre se synergier lokalt i Stavangerregionen, ikke minst i kjølvannet av søknaden om å bli såkalt «Reference Site»innenfor EIP AHA.

Greater Stavanger får en viktig rolle som bindeledd mellom Europakontoret og regionens helseaktører, og står som formell medlemsorganisasjonen i CORAL på vegne av Stavangerregionen. Europakontoret representerer regionen på nettverkets møter i Brussel, i tett dialog med Greater Stavanger og regionens aktører.

Les mer om CORAL her.

Share