28 May 2014

Stavangerregionen deltar i flere H2020-søknader

Application-Form-STACK

Satsningen på Horisont 2020 begynner å bære frukter og SrE har bidratt til at aktører i Stavangerregionen har deltatt i flere prosjektsøknader nylig.

Smart Cities fyrtårnsprosjektsøknaden (SCC-1) som ble omtalt i kommentaren ovenfor er jo selve rosinen i pølsa ettersom det ligger mye prestisje i denne utlysningen, og konkurransen er stor. Det er dessuten en svært komplisert søknadsprosess som involverer mange aktører. Da er det stas at Stavanger sammen med sitt regionale konsortium er eneste norsk by som har klart å legge inn en søknad! Det har vært en lang prosess, men til slutt var det altså Eindhoven, Manchester og Stavanger som la inn søknad sammen; med Praha, Leipzig og Sabadell (Katalonia) som såkalte «følgebyer».

I kjølvannet av dette samarbeidet har Stavanger kommune blitt invitert med i nok en Smart Cities H2020-søknad. Prosjektet skal bidra til kompetansebygging gjennom opprettelsen av et nettverk for innkjøpere av smarte løsninger (SCC-4). Blant deltakerbyene er Eindhoven, Helsinki, Istanbul, Sabadell og Porto.

Videre er UiS blitt involvert i et såkalt kapasitetsbyggingsprosjekt for offentlige myndigheter omkring bærekraftig energipolitikk (EE7). Prosjektet heter Roadmaps4Energy, og UiS skal utføre en «state of the art» kartlegging av energibruk på offentlige steder. Eindhoven, Palermo, Tallinn, Newcastle er blant deltakerbyene. Søknadsfristen 5. juni.

Blant andre prosjekter som er under oppseiling, er et om åpen innovasjon i SMBer (INNOSUP-7). Søknadsfristen er januar 2015, og samarbeidet er på sonderingsstadiet. SrE har deltatt i et første møte i Brussel sammen med blant andre Lombardia og Eindhoven, og dessuten vært i dialog med aktører hjemme, både på HSH og pre-inkubatormiljøet omkring UiS og Ipark.

Share