17 June 2014

Stavangerregionen deltar i Open Days 2014

2014

Stavangerregionen deltar i Open Days 2014 som går av stabelen 6.-9 oktober i Brussel.

Tradisjon tro deltar Stavangerregionens Europakontor i Open Days. I år er kontoret medarrangør av seminaret «Advanced Cooperation in Demographic Change», sammen med danske, tyske, nederlandske, britiske, svenske og spanske regioner. Seminaret byr blant annet på eksempler på innovative løsninger på demografiske utfordringer som aldring og helse, og Klepp kommune vil være blant innlederne.

Kontoret vil også i år arrangere et introduksjonsseminar i forkant av Open Days, som et tilbud til medlemmene. I år som i fjor, gjør vi dette i samarbeid med de andre norske regionskontorene. Programmet er under utvikling og vil bli distribuert når det foreligger.

Det offisielle programmet for Open Days vil bli publisert i løpet av juli måned, da åpnes det også for registrering til de forskjellige seminarer og evenement. Stavangerregionens Europakontor vil sørge for løpende informasjon.

Bakgrunn

Open Days er EUs største regionalkonferanse med over 5000 deltakere og 100 seminarer, en unik nettverkingsplattform som bringer sammen eksperter fra over 30 land. Tittelen på årets arrangement, som er det 12. i rekken, er “Growing together, smart investment for people”. Tittelen henspeiler på EUs vekststrategi men poengterer samtidig at vekst og konkurransekraft ikke er et mål i seg selv, men et redskap for folks velferd. Årets seminarer og workshops vil ha temaer som knytter seg til:

  1. strategier for å knytte regioner sammen (støtte til SMB’er, smart spesialisering, urban dimensjon, digital agenda)
  2. kapasitetsbygging (programadministrasjon knyttet til strukturfondene osv, ikke relevant for Norge)
  3. den territoriale dimensjon (ny generasjon pan-Europeiske program som URBACT og INTERREG; ESPON, INTERACT)

Les mer på Open Days sine hjemmesider her, og last ned Kommisjonens presentasjon om Open Days 2014 her.

Share