23 April 2015

Stavangerregionen deltar i Open Days 2015

opendays2015Stavangerregionens Europakontor planlegger deltakelse i Open Days 2015, som går av stabelen 12.-15. oktober i Brussel. Kontoret vil for første gang være medarrangør av to Open Days-seminarer, i tillegg til medlemseminar i samarbeid med de andre norske regionskontorene.

SMB-støtte, økonomisk vekst og livskvalitet gjennom regionalt samarbeid
Sammen med tyske, nederlandske, danske og norske kolleger er Stavangerregionens Europakontor (SrE) medarrangører av seminaret «Innovative Solutions to SME Support». Seminaret vil presentere gode erfaringer og løsninger knyttet til støtte for små og mellomstore bedrifter i forskjellige økonomiske sektorer i Europa. Her vil det blant annet være et sterkt fokus på blå vekst innen marin og maritim sektor. Konsortiet ledes av Niedersachsens EU-kontor.

SrE er også medarrangør av seminaret «Growing together along the Fehmarn Belt and the Jutland Axes», sammen med tyske, svenske, danske, norske og nederlandske samarbeidspartnere. Konsortiet ledes av Hansa-kontoret (EU-kontoret til Hamburg og Schleswig-Holstein). Seminaret vil handle om regionalt samarbeid omkring Fehmarnbelt-aksen (Nord-Tyskland, Øst-Danmark og Sør-Sverige og nordover i Skandinavia), og Jylland-aksen (Nord-Tyskland, Vest-Danmark og Norge), og hvordan dette genererer økonomisk vekst, økt livs- og miljøkvalitet. Bærekraftig transport, konkurransekraft, havneinnovasjon og livskvalitet er noen av stikkordene.

Europakontoret vil også arrangere medlemsseminar i forkant av Open Days sammen med de andre norske regionkontorene, slik vi har gjort i tidligere. Seminaret er et tilbud til kontorenes medlemmer. Programmet er under utvikling, og vil bli distribuert når det foreligger.

Det offisielle programmet for Open Days 2015 finner du her. Du kan melde deg på via denne siden.

Bakgrunn
Open Days er EUs største regionalkonferanse med over 5000 deltakere og 100 seminarer, en unik nettverkingsplattform som bringer sammen eksperter fra over 30 land. Årets arrangement er det 13. i rekken, og bærer tittelen “Europe’s regions and cities: Partners for investment and growth”. Årets seminarer og workshops vil handle om følgende:

  • Modernisering av Europa: Hvordan prosjekter og forskningsprogram kan hjelpe EU til å bli et kunnskapssamfunn som er verdensledende innen fornybar energi og energieffektivisering.
  • SMB-utvikling, innovasjon og jobbskaping: Små og mellom store bedrifter (SMB-er) er ryggraden i europeisk økonomi, og man vil fokusere på hvordan man kan støtte SMB-er i regionene, blant annet gjennom smart spesialiseringsstrategier og utvikling av mikrobedrifter.
  • Urban-rural utvikling og integrasjon: Her ligger fokus på hvordan EUs regionale og urbane programmer kan fremme en mer balansert territoriell utvikling, og hvordan man kan øke konkurransekraften og redusere fraflyttingen i distriktsområdene i Europa. Grensebyer og innlandsområder i grenseland vil også prioriteres.

Du kan lese mer om Open Days på arrangementets hjemmeside.

Share