31 March 2016

Stavangerregionen deltar i Open Days 2016

Open Days 2016Stavangerregionens Europakontor (SrE) planlegger også i år deltakelse under Open Days, som fra i år skifter navn til European Week of Regions and Cities (EWRC).

Europakontoret fortsetter samarbeidet fra tidligere år innenfor et Nordsjøbasert konsortium, ledet av Niedersachsens EU-kontor. Sammen med tyske, nederlandske, danske, tjekkiske, polske og norske kolleger blir SrE medarrangører av et seminar med den foreløpige tittelen “The benefits of a modern circular economy for regions, cities and business”. Arrangementet vil presentere gode, regionale eksempler på ressurseffektivisering, avfallsreduksjon og resirkulering, som samtidig skaper vekst og arbeidsplasser. Seminaret vil også diskutere hvordan balansere vekst og konkurransekraft med samfunns- og klimabehov, samt visjoner for fremtidens avfallshåndtering.

SrE planlegger dessuten å arrangere et medlemsseminar i forkant av EWRC, sammen med de andre norske regionskontorene, slik vi har gjort tidligere. Seminaret er et tilbud til regionskontorenes medlemmer, og program vil bli distribuert når dette foreligger.

Du kan lese mer om European Week og Regions and Cities 2016 her. Program- og påmeldingsinformasjon vil også bli publisert på denne siden utover våren.

Bakgrunn
Open Days/EWRC 2016 er EUs største regionalkonferanse med over 5000 deltakere og 100 seminarer. Arrangementet er en unik nettverkingsplattform som bringer sammen eksperter fra over 30 land. Årets arrangement er det 14. i rekken, og bærer tittelen Regions and cities for sustainable and inclusive growth. Under EWRC 2016 vil seminar og workshops handle om følgende tema:

  • Vedvarende og bærekraftig økonomisk vekst: Hvordan og hvorfor regioner lykkes i å tiltrekke seg nye produktive investeringer, med et særlig fokus på innovasjon knyttet til energieffektivisering, lavutslippsamfunnet, den sirkulære økonomien og smart spesialisering.
  • Inkluderende økonomisk vekst: Hvordan regioner utvikler og implementerer sosialpolitiske og arbeidsmarkedspolitiske tiltak for å inkludere vanskeligstilte grupper, tilrettelegger for et gunstig oppstartsklima for mikrobedrifter og SMB-er, samt hvordan regioner og byer deler erfaringer for å møte flyktningekrisen, inkludert gjennom bruk av EU-midler.
  • Forenklet tilgang til EUs struktur- og investeringsfond (ikke aktuelt for EØS-landet Norge): Hvordan regionene deler gode erfaringer i implementeringen av EUs struktur- og investeringsfond; mer effektiv og forenklet implementering, forbedret administrativ kapasitet og mønsterpraksis for urban utvikling, bruk av regionale investeringsprogram og lokal utvikling.

 

Share