15 October 2012

Stavangerregionen deltok under Open Days

ep_02

Stavangerregionen var representert ved politikere fra Rogalandsbenken i Vestlandsrådet, Time kommune, samt Greater Stavanger under årets Open Days. Europakontoret var medarrangør for et innføringsseminar og et fagseminar om peri-urbane regioner.

Open Days er en uke med seminarer med regionalt fokus organisert av Europakommisjonen og EUs Regionkomite. Open Days 2012 gikk av stabelen i Brussel 8-11 oktober, for 10. gang. Også årets arrangement betegnes som en suksess, med omkring 6000 deltakere fra hele Europa fordelt på 33 land, 169 regioner og 92 byer.

Rogalandspolitikere deltok i innføringsseminar

Varafylkesordfører Terje Halleland (Frp) og leder av samferdselsutvalget, Ellen Marie Solheim (Krf) samt Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp) fra Rogalansdsbenken i Vestlandsrådet, var blant de 65 deltakerne i innføringsseminaret som Stavangerregionens Europakontor arrangerte sammen med Vest-Norge- og Trøndelagskontoret

Seminaret var et tilbud til Open Days-deltakere fra de tre regionene. I tillegg til presentasjoner av de tre kontorene, fikk deltakerne et innblikk i EUs beslutningsprosesser og EUs overgripende vekststrategi (Europa 2020), og Norges ambassadør til Belgia, Niels Engelschiøn, orienterte om EUs dagsorden preget av krisen. Seminaret gav dessuten et innblikk i EUs energi- og regionalpolitikk.

Regionalråd Jan Edøys innledning om EUs regionalpolitikk ble etterfulgt av presentasjoner av INTERREG-prosjekter med deltakelse fra de tre respektive regionene. Birger Haraldseid fra Greater Stavanger presenterte prosjektet GreCOR hvor blant andre Rogaland Fylkeskommune er partner.Prosjektet har som formål å utvikle/forbedre samhandlingen på tvers av transportaktørene i store transportkorridorer. Rogaland skal bla. sammen med ArberdeenShire kartlegge og utvikle samarbeid mellom logistikk-knutepunkt, samt finne god praksis i forbindelse med etablering og drift av slike knutepunkt.  Risavika Havn, TerminalDrift AS, Cargonet, Statens Vegvesen Rogaland og Greater Stavanger er de andre lokale deltakerne i prosjektet.

Se mer.

Stavangerregionen medarrangør i seminar om urban-rurale spørsmål

10. oktober arrangerte Stavangerregionen seminar sammen med andre regioner (Communauté Urbaine de Dunkerque (FR), Frankfurt Region (DE), Nord-Pas-de-Calais (FR), Randstad (NL), Sør-Moravia (CZ), Stuttgart (DE), Surrey County Council (UK), Elche (ES) and Flandern (BE)) og nettverket PURPLE (Peri- Urban Regions Platform Europe). Flandernkontoret var vertskap for det fulltegnede seminaret.

Seminaret som tok for seg muligheter og utfordringer i peri-urbane regioner, og blant annet mulighetene for å påvirke EU til å ta spesielle hensyn til peri-urbane regioner i sin regionpolitikk. Som en innledning til den påfølgende debatten, ble utfordringer og muligheter i tre forskjellige regioner presentert.  Blant deltakerne i seminaret var informasjonssjef Elin Wetås de Jara og næringssjef Reidar Hebnes fra Time kommune, samt representanter fra Europakontoret og Greater Stavanger.  Erling Brox fra Greater Stavanger pekte blant annet på viktigheten av integrerte planprosesser i sitt innlegg.

Mer om PURPLE

Mer om arrangementet:

Arrangementet ble etterfulgt av en nettverkslunsj og Flanderns eget seminar “Implementing rural-urban partnerships – project presentation of Flemish best practices and panel debate”.

Share