3 March 2013

Stavangerregionen engasjerer seg som europeisk helseregion

active-and-healthy-ageing

Aktører i Stavangerregionen har søkt om opptak i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring.

Stavangerregionens Europakontor har i tett samarbeid med Greater Stavanger og UIS levert inn søknad om opptak i to arbeidsgrupper EUs partnerskap for aktiv og sunn aldring, nemlig Integrert omsorg og Selvstendige liv.

Under Integrert omsorg er samhandlingsprosjektet på Jæren spilt inn, og under Selvstendige liv er ordførerinitiativet og Lyses Smart Homes satsing spilt inn. Greater Stavanger står som formell søker, og hensikten er å gi alle interesserte helseaktører tilgang til kunnskap, marked og nettverk innenfor rammen av innovasjonspartnerskapet.

Dersom vi innvilges plass i innovasjonspartnerskapet, plasserer vi oss blant de fremste helseregionene i Europa og posisjonerer oss til både å påvirke og søke utlysninger som kommer.

EUs Innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring er tidligere omtalt i flere artikler – les mer her.

Share