20 September 2019

Stavangerregionen tildelt status som 3-stjerners referanseregion for aktiv og sunn aldring

eip_on_aha_3star

Stavangerregionen er tildelt status som 3-stjerners referanseregion i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA). Universitetet i Stavanger (UiS) har ledet skrivearbeidet i tett samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL) og sentrale helseaktører som FOUSAM og Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Stavangerregionens Europakontor har koordinert søknaden.

Søknaden
Status som referanseregion gis til organisasjoner «som har vist fremragende utvikling, tilpasningsdyktighet og evne til oppskalering av nyskapende praksis innen aktiv og sunn aldring». 77 europeiske regioner ble sammen med Stavangerregionen tildelt mellom én til fire stjerner gjennom såkalt “peer reviews”.

Søknaden består i en egenvurdering etter gitte kriterier, med fokus på hvordan regionens aktører samhandler for en innovasjonsdrevet tilnærming til aktiv og sunn aldring. Modenhet som innovasjonsøkosystem og kvadruppel helix samarbeid (offentlige, FoU, næringsliv, innbyggere) tillegges vekt.  Partnere i Stavangerregionens søknad inkluderer blant annet Stavanger Universitetssjukehus, FOUSAM, Rogaland fylkeskommune, Lyse, Haugaland kraft, Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, NORCE og VID.

Bakgrunn og hensikt
Målet med EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) er å forlenge levealderen i Europa med to sunne år. EIP AHA er en åpen plattform som ikke tilbyr finansiering. Partnerskapet fungerer som nettverk og læringsplattform et fortrinn med henblikk på påvirkning av Europaskommisjonens politikk og programmer på området.

Å være europeiske referanseregion gir synlighet og profilering, det illustrerer at Stavangerregionen er en innovativ helseregion det er attraktivt å samarbeide med i eksempelvis Horisont 2020-prosjekt. Som referanseregion får man tilgang til kunnskap, marked og nettverk innenfor rammen av innovasjonspartnerskapet. Søknadsarbeidet har dessuten bidratt til bedre oversikt over det lokale økosystemet, som i seg selv er en positiv effekt.

Stavangerregionen søkte også i 2016 om å bli referanseregion innen aktiv og sunn aldring, og fikk da tildelt 1 stjerne.

Les mer om EIP AHA her og se Stavangerregionens søknad her.

Share