31 August 2016

Stavangerregionen får status som europeisk helseøkosystem

Foto: Europakommisjonen.

Foto: Europakommisjonen.

Stavangerregionen er nylig tildelt status som såkalt “Reference Site” gjennom EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA).

I tillegg til anerkjennelse som europeisk helseregion med utviklet økosystem av aktører, gir statusen tilgang til en rekke nye møteplasser gjennom EIP AHA, samt ekstern evaluering.

Stavangerregionen er med dette blant 74 europeiske regioner . Reference site-statusen synliggjør Stavangerregionen som en helseregion det kan være attraktivt å samarbeide med, blant annet i Horisont 2020-søknader.

Samhandling for helseinnovasjon
Stavangerregionens Europakontor (SrE) har lagt til rette for søknaden ved innhenting av informasjon og mobilisering av partnerskap, og Greater Stavanger har koordinert søknadsarbeidet.

Søknaden bestod i en egenvurdering, etter gitte kriterier, av hvordan regionens aktører samhandler for en innovasjonsdrevet tilnærming til aktiv og sunn aldring, samt har laget gode modeller som viser regionens involvering og samarbeid mellom offentlige myndigheter, FoU-sektoren, næringsliv og innbyggere (kvadruppel helix) for dette.

Som Reference site får man mer oppmerksomhet enn som ordinært EIP AHA-medlem. En Reference site er et økosystem (byer, regioner, sykehus, omsorgsorganisasjoner osv.) som samhandler om innovasjonsdrevet tilnærming til aktiv og sunn aldring på en måte som har gitt målbar effekt. Som tittelen tilsier, skal man være en referanse for andre regioner, og aktivt dele sin erfaring og kunnskap.

Konsortium
Greater Stavanger er koordinator i Stavangerregionens konsortium der hensikten er å gi alle interesserte helseaktører tilgang til kunnskap, marked og nettverk innenfor rammen av innovasjonspartnerskapet. Øvrige konsortiepartnere er Lyse, Norwegian Smart Care Cluster, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Rogaland (Sesam), Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssykehus, IRIS og kommunene Gjesdal, Sandnes og Stavanger.

Da Europakommisjonen lyste ut første søknadsrunde for Reference sites i 2012, fikk 32 regioner utmerkelsen. Under årets utlysningsrunde har 74 regioner fått tildelt statusen som helseøkosystem. Fra Norge er det kun Sørlandet ved siden av Stavangerregionen som er tildelt reference-site-status.

Årskonferanse i Brussel
EIP AHA vil markere tildelingen av nye Reference Site-statuser på sin årskonferanse som finner sted i Brussel 5.-8. desember. Årskonferansen inkluderer innledere fra Europakommisjonen, europeiske myndigheter og næringsliv, og man vil invitere politikere fra de nye Reference Site-regionene.

Arrangementet vil ellers handle om hvordan et digitalt fellesmarked kan forbedre eldreomsorgen og gjøre eldrebølgen til en kommersiell mulighet for europeisk næringsliv.

Les mer om EIP AHA og helseøkosystemene her.

Share